Top

Codici GDS

Amadeus:

OK VCECON

Apollo-Galileo: OK 3962
Sabre-Abacus:  OK 601463
Worldspan: OK VCEHC